išvarstyti

išvarstyti
1 išvárstyti tr. Rtr 1. iter. išverti 1: Jeigu tiktai pasirodys mažiausias nepaklusnumas, tai išvarstyti peiliais be jokio gailesčio V.Piet. | Ne vienas grįžo [iš karo] kulkų išvarstytomis rankomis ir kojomis . | refl. tr.: Karvės, vienan tvarte suvaryta draugėj, išsivárstė viena kitą Tvr.prk. išrodyti, išbadyti: Mes juos špỹgom išvárstysim Dkš. | refl. Lzd, Mrj: O nūnai špigom išsivárstė Lp. 2. J, Š iter. išverti 4: Išvárstė šlejaraikštes Lp. Išvárstė juostikes ir išsivežė, su kum aš priraišiosu pagražinimus? Krš.NdŽ, nutraukyti ką suvertą: Išvárstyti karolius 1. 3. Vvr iter. išverti 3: Kas trisdešimt tarpų išvársto siūlus skiete (pažymi posmus) Vdžg. Siūlai pirmiausia tarp langelių išvarstomi išilgai kaip audekle metmenys . | prk.: Tai gražiai išvársto dainos žodelius Kp. 4. NdŽ iter. išverti 5: Ir drobę vartuosa dimsties padarė jis išrašytą (paraštėje išvarstytą) iš geltonų šilkų BB2Moz38,18. 5. išraizgyti, apipainioti, išnarstyti kuo: I buvo tokie rėmai sudėti, su šniūrais išvárstyti Klk. Kad aš žinočia, kur mane močiutė nuduos, aš išvarstyčia tvoreles juostelėm LTR(Dkšt). | prk.: Gyslainė išvarstyta daugybės kraujo indų . | refl.: Dobilų suskis – raudoni siūliukai išsivársto, negali nė nupjauti Stl. 6. dažnai, nuolat, iki valios varstyti, darinėti: O kam išvarstei duris (varstydama šalčio prileidai)?! Š. Išvársto duris – šalta Ktk. Duris išvarsto bevaikščiodami vaikai pryšų pryšais Šts. | refl.: Tę durys labai išsivarsto, tai šalta Klvr. 7. Š, , NdŽ, , Mrj, Dkš, Skdt, Rm, Trg, Vkš nuolat duris darinėjant iššaldyti: Išvárstytas rūmas, išvárstyta pirkia J. Kam tei tankiai eini: išvárstai tvartą! [p]Jrb. Laksto i laksto, grinčią išvárstis, kad nemožnės i būt Plm. Niekas neišvársto pirkios, tai šiulta Klt. Išvárstėt trobą, o daba tauškinkiat dantis par naktį Slnt. Tik pirkią išvárstė šitiej arkliai (nejautrūs, nesupratingi žmonės) Nmn. Išvarstis stonelę, parjodis žirgelį – nenušersi tokio žirgo kaip pas tėtužėlį BsO163. | refl. NdŽ, , Mžš, Sdk, Snt, Up: Kad ir ryto gerai prikūrenta, lig vakaro delto išsivársto pirkia Š. Išsivársto pirkia, išsibūva Klt.Ml, Vdžg, Prn nuolat duris darinėjant išleisti (šilumą): Visą šilimą išvárstei, duris varstydamas J. Vaikai pro duris dūzgia i dūzgia – jau visą šilimą išvárstė Jrb. Išvárstyta šilima, benorėk, kad kojos nešaltų Plng. | refl.: Jos (jaujos) durys nedidelės, pusantro metro aukščio, kad neišsivarstytų šilima (Kp). Perdien duros varstos varstos, tai ir išsivársto [šiluma] Pv. Išsivársto, tai ir šalta gryčioj Skp. Žmonių užeina pasišildyti, išsivársto [šiluma], o skundu medžių, ka nereiktų kūrinti Skdv.
◊ durìs išvárstyti (kam) įkyrėti dažnai lankantis, svečiuojantis: Išvárstė ana jiem duris, išėdė akis Klt.
\ varstyti; apvarstyti; atvarstyti; įvarstyti; išvarstyti; nuvarstyti; pavarstyti; pervarstyti; pravarstyti; privarstyti; suvarstyti; užvarstyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • išvarstyti — išvárstyti vksm. Išvárstė ir naujai̇̃ suvárstė karoliùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išvarstyti — 2 išvarstyti 1. žr. išvartyti 1: Buvo kitą kartą katinas senas, labai senas; jis vieną kartą daug puodynių išvarstė, pieną išlakė BsPII102. 2. žr. išvartyti 11: Išvarstau kelmus N. varstyti; išvarstyti; užvarstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsvarstyti — KI362, NdŽ, KŽ iter. įsverti 1. | refl. Ser, NdŽ. svarstyti; antsvarstyti; apsvarstyti; atsvarstyti; įsvarstyti; išsvarstyti; nusvarstyti; pasvarstyti; persvarstyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvarstymas — sm. (1) DŽ1 1. → 1 išvarstyti 2. ║ NdŽ. 2. NdŽ, KŽ → 1 išvarstyti 4. 3. NdŽ, KŽ → 1 išvarstyti 7. varstymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvarstyti — 1 nuvarstyti tr. 1. Š, KŽ iter. nuverti 4: Nuvarstyk rožančiaus karolius! NdŽ. Paki drėgni, nuvarstyk [suvertus] baravykus Klt. | refl. Š. 2. žr. 1 išvarstyti 5: Kad aš žinočia, kur motulė nuduos, aš nuvarstyčia vartelius juostelėm (d.) Prng. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsvarstyti — (ž.) žr. užsvarstyti: Kunegai apsimaustė kamžomis ir raudonas stulas ant savo sprandų antsvarstė M.Valanč. svarstyti; antsvarstyti; apsvarstyti; atsvarstyti; įsvarstyti; išsvarstyti; nusvarstyti; pasvarstyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsvarstyti — tr. 1. KŽ kabinėti persveriant: Apsvarstyk tvorą drabužiais J. | refl.: Susitiko priešais ateinantį seną ubagėlį, labai su tuščiums terbums apsisvarsčiusį DS143(Šmk). 2. tariantis įvertinti duomenis, aptarti: Aktas apsvarstomas komiteto posėdyje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvarstyti — 1 apvarstyti tr. Š, Rtr, KŽ 1. apkabinti, apmaustyti: Siūlą, virvę lapais apvarstyti K. Virvelė baronkomis apvarstyta rš. 2. LVI134 iter. apverti 1: Kraštus sietkos apvarsto storesniu siūlu Ds. | refl. tr.: Tetė apsivarstė vyžas naujais apyvarais …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsvarstyti — Š, Rtr, NdŽ, KŽ; M, L iter. atsverti 1. | refl. Š. svarstyti; antsvarstyti; apsvarstyti; atsvarstyti; įsvarstyti; išsvarstyti; nusvarstyti; pasvarstyti; persvarstyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvarstyti — 1 atvarstyti tr. Rtr, NdŽ, KŽ; M 1. Š iter. atverti 1: Svirno durys atvarstytos, žalios skrynios atvožytos NS1188(Kp). Aš atvarstysiu margas skryneles, išleisiu abrūsėlį LTR(Slk). 2. atrišti, atpalaiduoti (batų raištelius, batus): Švilpaudamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”